Funderingsherstel

Funderingsherstel

fundering herstellenHet funderingsherstel is een tijdrovende en kostbare ingreep. Helaas is het noodzakelijk.

Met name rottende ,houten palen komen veelvuldig voor in de Randstedelijke gebieden. Bacteriën en schimmels kunnen een paalkop binnen afzienbare tijd doen wegrotten. Oorzaken als lage grondwaterstanden en lekkende(drainerende) rioleringen spelen hierin doorgaans een grote rol.

Welke stappen dienen er genomen te worden ?

  • Om zeker te zijn dat uw fundering hersteld dient te worden , wordt er doorgaans eerst een gedegen funderingsonderzoek uitgevoerd. Dit funderingsonderzoek dient volgens de f30 richtlijnen te gebeuren http://www.f3o.nl/

Hierbij worden onder andere paalmonsters genomen en laboratoriumonderzoek gedaan naar aanwezige schimmels en bacteriën  , scheefstand vastgelegd en archiefonderzoek gedaan.

  • IMG_5193Aan de hand van het rapport kan er een constructieberekening/tekening worden gemaakt voor het funderingsherstel.
  • En maatwerk offerte kan nu worden opgesteld . Samen kijken we eerst welke vormen van funderingsherstel voor u de meest geschikte zijn.
  • De financiering kan nu geregeld worden. Het exacte bedrag is immers bekend. Wij dragen de eventuele benodigde documenten aan u over.
  • De opdracht kan door beiden partijen ondertekend worden. Het werk kan nu worden ingepland.
  • De voorbereidingen kunnen beginnen. We vragen de vergunningen voor u aan, we documenteren de omliggende panden , gaan in gesprek met de omgeving en met u zodat niemand voor verrassingen komt te staan .
  • De uitvoering van het daadwerkelijke funderingsherstel kan beginnen .

Cascoherstel

  • Het funderingsherstel is uitgevoerd, en uw fundering kan er weer tegenaan. De nieuwe constructie zal zich enigszins gaan zetten. Na ongeveer zes maanden kan er gekeken worden naar het herstel van het casco. Dit kan bestaan uit het vervangen van metselwerk , kozijnen en voegwerk. Zelfs verdiepingsvloeren die door de scheefstand niet meer waterpas liggen kunnen desgewenst worden vervangen of uitgevlakt.

Graag kijken wij met u naar een goede oplossing 

Funderingen

Funderingsherstel

Heiwerkzaamheden

Kelderbouw